19 Jul, 2024

M611 Logický analyzátor

  • 32 kanálový logický analyzátor
  • vzorkovacia frekvencia až 100MHz
  • dĺžka záznamu 524280 32-bitových slov
  • programové vybavenie pre meranie a analýzu digitálnych signálov
  • pripojenie k PC cez paralelný port (EPP) alebo USB

Logický analyzátor ETC M611 je balík technických a programových prostriedkov, ktorý vytvára po pripojení k počítaču 32 kanálový logický analyzátor so vzorkovaním až 100MHz. Maximálna dĺžka záznamu je 524280 32-bitových slov.

Logický analyzátor dokáže pracovať v dvoch režimoch:

  1. Režim časovej analýzy, pri ktorom je použitý interný zdroj taktovacích impulzov. V tomto režime je možné využiť všetkých 32 kanálov.
  2. Režim stavovej analýzy, pri ktorom je použitý externý zdroj taktovacích impulzov (maximálna rýchlosť 50MHz). V tomto režime je jeden kanál použitý ako zdroj taktovacích impulzov a jeden kanál ako zdroj povoľovacieho signálu (ARM).

Pri spúšťaní z interného zdroja je možné priradiť každému bitu spúšťacieho slova hodnotu 0, 1, alebo X (pri spúšťaní nebude daný bit braný do úvahy). Je možné spúšťať na vznik spúšťacieho slova, alebo jeho zánik. Pri spustení z interného zdroja je generovaný externý spúšťací pulz. Pri spúšťaní z externého zdroja je možné spúšťať na nábežnú alebo závernú hranu externého, TTL, alebo 3.3V CMOS kompatibilného, signálu.

Množstvo dát zozbieraných po spustení je voliteľné od 8 po 524280 slov v kroku 8 slov. Celkovo je možné (pred aj po spustení) zozbierať 524280 slov. Počet výskytov spúšťacej udalosti potrebnej k spusteniu zberu je možné nastaviť od 1 po 65535.

Signály sa pripájajú k analyzátoru cez sondy. Každá sonda pripája 8 signálov, pre ktoré je možné meniť prahové napätie v závislosti od typu sondy. Súčasťou dodávky sú štyri sondy EA111 umožňujúce voľbu prahového napätia na CMOS 3.3V, CMOS 5V a TTL. Tieto sondy majú oneskorenie menšie ako 10ns.

Programové vybavenie

Súčasťou základného balíka M611 je programové vybavenie, ktoré vytvorí na obrazovke počítača ovládací panel virtuálneho analyzátora a umožní jednoduché ovládanie všetkých jeho funkcií pomocou myši.

Pre väčšiu prehľadnosť umožňuje programové vybavenie združovanie jednotlivých fyzických signálov do zberníc, priraďovanie mien jednotlivým signálom. Na meranie časových intervalov je k dispozícii neobmedzené množstvo kuzorov.

Namerané dáta je možné uložiť na pevný disk pre ich neskoršiu analýzu.

K dispozícii je tlačový manažér, ktorý Vám umožní vytlačiť obrazovku a nastavenia analyzátora usporiadané tak, ako Vám to vyhovuje. Spôsob usporiadania informácii na strane je možné uložiť.

Minimálne požiadavky na počítač sú:
 PC486 kompatibilný počítač, 16MB, CD-ROM, VGA s rozlíšením 800 x 600, EPP V1.9 alebo EPP + ECP paralelný port alebo rozhranie USB (s použitím EC602, ktorý je teraz súčasťou základného balíka), myš alebo iné polohovacie zariadenie, 10MB priestoru na pevnom disku, vhodný operačný systém (MS Windows 98, ME, 2000, XP Vista, 7 alebo 8). Windows XP, Vista, 7 a 8 iba prostredníctvom USB adaptéra EC602, ktorý je súčasťou dodávky.
Doporučujeme však minimálne požiadavky plus:
PC PENTIUM kompatibilný počítač s taktovacou frekvenciou 400MHz, 64MB RAM, VGA s rozlíšením 1024x768, myš s kolieskom.

Logický analyzátor M611 je možné doplniť o M611 Development Kit. M611 Development Kit umožňuje napísať si vlastné aplikácie, ktoré využívajú hardvér logického analyzátora M611.

M611 screen

Pripojenie k počítaču (EPP)

Analyzátor ETC M611 patrí medzi prístroje systému ETC Measuring Lab II (EML II). K počítaču sa pripája prostredníctvom paralelného portu (LPT) pracujúceho v režime EPP (V 1.9). K jednému počítaču je možné pripojiť maximálne 15 prístrojov systému EML II, pričom nezaniká ani možnosť pripojenia tlačiarne. M611 sa vyrába zatiaľ iba v externej modifikácii (M611/E), čo je samostatný prístroj pripojený k počítaču prostredníctvom štandardného paralelného kábla, napájaný sieťovým adaptérom.

USB Adaptér

Adaptér EC602 umožňuje pripojenie jedného až pätnástich prístrojov rady ETC Measuring Lab II (EML II). Adaptér sa pripája k počítaču cez USB a jeho výstup sa pripája k prístroju EML II. Tento postup umožňuje všetkým majiteľom prístrojov rady EML II pripojiť prístroje buď cez EPP alebo cez USB.

Súčasťou dodávky sú ovládače pre operačné systémy Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP , Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10.