19 Jul, 2024

Príslušenstvo k M611

Používané s: M611
Popis: Klip KL611 spolu s EA328 umožňujú pripojiť logickú sondu k SMD pinom s roztečou 1.27mm.

Používané s: M611
Popis: Klipy EA328 umožňujú pripojiť 9 (8+1) klipov KL611 (SMD klip) k logickej sonde.
Potrebné doplnky: KL611

Používané s: M611
Popis: Klipy EA327/8S umožňujú pripojiť logickú sondu k testovanému zariadeniu.

Používané s: M611

Počet kanálov 8
Oneskorenie < 35ns ak 0.25V < |Ui-UT| < 2V
< 40ns ak 2V < |Ui-UT| < 5V
< 60ns ak 5V < |Ui-UT| < 10V
< 120ns ak 10V < |Ui-UT| < 15V
kde Ui je napätie pred zmenou a UT je prahové napätie
Prahové napätie -5V až +5V s krokom < 40mV
Presnosť nastavenia +-100mV +- 2%
Rozsah vstupných napätí +-15V

Potrebné doplnky: EA327/8S alebo EA328

Používané s: M611

Počet kanálov 8
Oneskorenie < 10ns
Sklz medzi jednotlivými kanálmi < 1ns
Prahové napätie nastaviteľné 3.3V CMOS, 5V CMOS, TTL
Rozsah vstupných napätí v režime 3.3V CMOS -2V až +5.5V
Rozsah vstupných napätí v režime 5V CMOS -2V až +7V
Rozsah vstupných napätí v režime TTL -2V až +7V

Potrebné doplnky: EA327/8S alebo EA328