19 Jul, 2024

EA604/2

Používané s: M621, M631, M611
Popis: EA604/2 umožňuje pripojiť dve zariadenia z rady EML II k Vašemu PC (k jednému paralelnému portu alebo jednému EC602 USB adaptéru).