19 Jul, 2024

K774 - Súprava 150MHz galvanicky oddeleného osciloskopu

Osciloskop M774 je unikátny tým, že meracie vstupy sú galvanicky oddelené od riadiaceho počítača. Izolácia vstupov prináša zvýšenú bezpečnosť pri meraní napätí, ktorých hodnota je nad bezpečnou hranicou a tiež znižuje úroveň rušivých napätí, vznikajúcich v dôsledku niekoľkonásobného zemnenia.

Tento prístroj je perfektný pre meranie v zložitých systémoch, kde je pravdepodobnosť chybného zapojenia meracích vstupov vysoká. M774 je tiež ideálny pre merania energetických systémov, pretože izolácia vstupných obvodov a možnosť bezpečnostného uzemnenia mechaniky výrazne znižuje pravdepodobnosť úrazu elektrickým prúdom.

Veľká interná pamäť prístroja 1MS na každý kanál umožňuje detailnú analýzu rýchlych a dlhotrvajúcich udalostí.

Prístroj je montovaný v odolnej, recyklovateľnej kovovej krabičke.

Elektronické obvody prístrojov sú (tak, ako je to u všetkých prístrojov ETC) navrhnuté s ohľadom na spoľahlivosť. Meracie vstupy znesú napätie +-200V, čo je v tejto kategórii ojedinelé. Každý prístroj prechádza automatickou kalibráciou, ktorá je potvrdená kalibračným certifikátom.

Veľkosť pamäte, používaná pri meraní, je nastaviteľná. Takto je možné jednoducho zvoliť taký spôsob merania, ktoré je pre danú aplikáciu vhodný (krátku pamäť pre rýchle obnovovanie obrazovky, alebo dlhú pamäť pre analýzu dlhotrvajúceho priebehu). Rozhranie USB 2.0, ktoré používajú tieto prístroje na komunikáciu a napájanie, umožňuje takú rýchlosť kreslenia priebehov, ktorá je zrovnateľná s prístrojmi stolového typu. V prípade, že riadiaci počítač ponúka iba rozhranie USB 1.1, zvolí prístroj tento typ komunikácie.

Programové vybavenie

Základný balík programov obsahuje programové vybavenie, ktoré vytvorí prostredie jednoducho používateľného osciloskopu (Scope) . Tento program umožní jednoduché ovládanie štandardných funkcií osciloskopu, ako aj špeciálnych funkcií, ako je FFT, variabilný dosvit obrazovky, alebo tolerančné testovanie maskou. Dáta je možné exportovať na ďalšie spracovanie. Súčasť základného balíka je aj programové vybavenie spektrálneho analyzátora.

Pomalobežný režim, ktorým je vybavený každý osciloskop súpravy, umožňuje zber dát rýchlosťou až 2.5MS/s a jeho ukladanie na hard disk počítača v reálnom čase. Na analýzu týchto dát je určený prehliadač priebehov. Dáta je možné tiež exportovať za účelom analýzy iným programovým vybavením.

Podpora

Spoločnosť ETC Vám ponúka časovo neobmedzenú podporu. Kedykoľvek môžete konzultovať s našimi technikmi problémy spojené s meraním, ktoré práve vykonávate.

Programové vybavenie je vždy prístupné zadarmo na našej stránke. Každá nová verzia je Vám k dispozícii bez ohľadu na to, kedy ste si prístroj zakúpili.

Uloženie

Súprava je uložená v pevnom kufríku, ktorý chráni prístroj a príslušenstvo aj v prípade hrubej manipulácie. Každá súčasť súpravy má vytvorené miesto v polyetylénovej pene, čo umožňuje rýchle rozbalenie a zbalenie súpravy a drží jej obsah na svojom mieste aj pri neobvyklých polohách kufríka.