19 Jul, 2024
Search
  • Ak využívam všetkých 32 bitov, koľko vzoriek je možné zaznamenať?

    Veľkosť vnútornej pamäti analyzátore sú 2 MByty = 524280 32 bitových slov. Je teda možné zaznamenať 524280 vzoriek.

    Vytvorené dňa 16/03/2012 v Logické analyzátory

    Pomohli sme Vám?