19 Jul, 2024

Súprava pre širokopásmové merania

Vďaka unikátnym vlastnostiam osciloskopu M595, je táto súprava vhodná na meranie signálov s frekvenciou až 350 MHz, ktoré je možné vzorkovať rýchlosťou až 1GS/s v reálnom čase (50GS/s v prípade periodických dejov). Príslušenstvo je volené tak, aby sa merania mohli vykonávať ako so vstupnou impedanciou 10MOhm, tak aj cez 50 Ohmový koaxiálny kábel.

Pri použití vzorkovacieho režimu je možné nastaviť časovú základňu prístroja až na 125ps/d.

Osciloskop

Progresívny dizajn osciloskopu M595 je raritou v tejto kategórii. Ponúka extrémne vysokú vzorkovaciu rýchlosť v reálnom čase (1GS/s pre jeden a 500MS/s pre oba kanály). Moderne konštruované vstupné zosilňovače zabezpečujú šírku pásma až 350 MHz. Zariadenie je napájané z adaptéru, ktorý je vybavený vymeniteľnými zásuvkami pre použitie v Európe, USA, Anglicku a Austrálii.

Prístroj je montovaný v odolnej, recyklovateľnej kovovej krabičke.

Elektronické obvody prístrojov sú (tak, ako je to u všetkých prístrojov ETC) navrhnuté s ohľadom na spoľahlivosť. Meracie vstupy znesú napätie +-200V, čo je v tejto kategórii ojedinelé. Každý prístroj prechádza automatickou kalibráciou, ktorá je potvrdená kalibračným certifikátom.

Veľkosť pamäte, používaná pri meraní, je nastaviteľná. Takto je možné jednoducho zvoliť taký spôsob merania, ktoré je pre danú aplikáciu vhodný (krátku pamäť pre rýchle obnovovanie obrazovky, alebo dlhú pamäť pre analýzu dlhotrvajúceho priebehu). Rozhranie USB 2.0, ktoré používajú tieto prístroje na komunikáciu, umožňuje takú rýchlosť kreslenia priebehov, ktorá je zrovnateľná s prístrojmi stolového typu. V prípade, že riadiaci počítač ponúka iba rozhranie USB 1.1, zvolí prístroj tento typ komunikácie.

Programové vybavenie

Základný balík programov obsahuje programové vybavenie, ktoré vytvorí prostredie jednoducho používateľného osciloskopu (Scope) . Tento program umožní ovládanie štandardných funkcií osciloskopu, ako aj špeciálnych funkcií, ako je FFT, variabilný dosvit obrazovky, alebo tolerančné testovanie maskou. Dáta je možné exportovať na ďalšie spracovanie. Súčasť základného balíka je aj programové vybavenie spektrálneho analyzátora s hornou medznou frekvenciou až 350 MHz.

Pomalobežný režim, ktorým je vybavený každý osciloskop súpravy, umožňuje zber dát rýchlosťou až 5MS/s a jeho ukladanie na hard disk počítača v reálnom čase. Na analýzu týchto dát je určený prehliadač priebehov. Dáta je možné tiež exportovať za účelom analýzy iným programovým vybavením.

Podpora

Spoločnosť ETC Vám ponúka časovo neobmedzenú podporu. Kedykoľvek môžete konzultovať s našimi technikmi problémy spojené s meraním, ktoré práve vykonávate.

Programové vybavenie je vždy prístupné zadarmo na našej stránke. Každá nová verzia je Vám k dispozícii bez ohľadu na to, kedy ste si prístroj zakúpili.

Uloženie

Súprava je uložená v pevnom kufríku, ktorý chráni prístroj a príslušenstvo aj v prípade hrubej manipulácie. Každá súčasť súpravy má vytvorené miesto v polyetylénovej pene, čo umožňuje rýchle rozbalenie a zbalenie súpravy a drží jej obsah na svojom mieste aj pri neobvyklých polohách kufríka.